Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach zaprasza do udziału w KONKURSIE PLASTYKI OBRZĘDOWEJ NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, ośrodków i grup zorganizowanych z terenu powiatu gorlickiego oraz do osób dorosłych (zgłoszenia indywidualne). Celem Konkursu jest poznanie i kultywowanie obrzędowości Świąt Wielkanocnych, zachowanie tradycyjnych elementów twórczości ludowej oraz rozbudzenie zainteresowania regionem i tradycyjną sztuką plastyczną. Przedmiotem konkursu są pisanki wykonane w technikach tradycyjnych, o motywach zdobniczych utrwalonych tradycją na terenie powiatu gorlickiego.

 

Składanie prac

Na zgłoszenia czekamy od 18 i 19 marca 2024 roku (poniedziałek i wtorek), w godzinach 10:00 – 17:00 w Pracowni plastyczno-ceramicznej Gorlickiego Centrum Kultury (Rynek 11, Gorlice). Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni dostarczone prace, biorąc pod uwagę walory artystyczne, barwniki, wzornictwo, technikę wykonania pracy i ogólne wrażenie estetyczne w następujących  kategoriach:

KATEGORIA I    – uczniowie klas I – III  szkoły podstawowej   

KATEGORIA II   uczniowie klas IV – VI  szkoły podstawowe

KATEGORIA III  – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej

KATEGORIA IV  – uczniowie szkół średnich

KATEGORIA V   – dorośli (prace indywidulne)

KATEGORIA VI  – prace indywidualne i zespołowe z ośrodków pozaszkolnych

 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Gorlickiego Centrum Kultury gck.gorlice.pl  dnia 22 marca 2024 roku.

Na uroczyste wręczenie nagród laureatom zapraszamy dnia 27 marca 2024 roku o godzinie 11:00 do Pracowni plastyczno-ceramicznej  Gorlickiego Centrum Kultury (Rynek 11, Gorlice).

 

Regulamin konkursu

Metryczka konkursowa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – osoby niepełnoletnie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – osoby pełnoletnie

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content