Budynek Gorlickiego Centrum Kultury

Drodzy Widzowie!
Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów Poz. 2311 z dnia 14 grudnia 2021 r., w instytucjach kultury aktualny limit miejsc na widowni wynosi 30%, przy czym do limitu nie są wliczane osoby zaszczepione.
Zwracamy się do tych z Państwa, którzy zaszczepili się przeciwko COVID-19, o okazywanie przy wejściu na organizowane przez nas wydarzenia dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia lub wypełnieniu oświadczenia zgodnie z poniższym wzorem:

Aktualne oświadczenie dla widza

Udostępnienie tejże informacji jest dobrowolne, ale pozwala nam, jako organizatorom, weryfikowanie limitu miejsc udostępnianych na widowni (w przypadku osiągnięcia limitu miejsc odmowa udzielenia takiej informacji uniemożliwi Państwu udział w wydarzeniu).
W związku z powyższym liczymy na Państwa zrozumienie prosząc o udostępnienie wskazanych danych.
W przypadku zakupu biletów online na www.biletyna.pl prosimy o wydrukowanie biletu oraz oświadczenia na odrębnych kartkach.

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content