Urząd Miejski w Gorlicach – Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, Gorlickie Centrum Kultury oraz Młodzieżowa Rada Miasta Gorlice serdecznie zapraszają na 6. Przegląd Twórczości Gorlickiej Młodzieży.

Konkurs ma formę krótkiej prezentacji scenicznej, przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Gorlice i powiatu gorlickiego w wieku od lat 10.

Przegląd odbędzie się 1 maja 2022 r. na scenie plenerowej usytuowanej na stadionie OSiR w Gorlicach.

Start – godzina: 16:00.

Karty zgłoszeń wraz ze zgodami oraz podkładami muzycznymi należy dostarczyć do Gorlickiego Centrum Kultury do dnia 21 kwietnia 2022 r. (karty dostarczone po terminie nie będą uwzględniane!).

Szczegółowe informacje na stronie www.gck.gorlice.pl, w Regulaminie konkursu oraz pod nr tel.: 18 35 35 695.

 

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW

 

Regulamin 

Karta zgłoszenia

Zgoda roodzica na udział dziecka niepełnoletniego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka (dot. osoby niepełnoletniej) – uzupełnia rodzic/prawny opiekun

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika (dot. osoby pełnoletniej)

 

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content