W dniu 19 grudnia 2023 roku w Pracowni Plastycznej Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach, przy ul. Rynek 11 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Gorlickiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowch. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych, średnich rodziny osoby indywidulane oraz ośrodki pozaszkolne z terenu powiatu gorlickiego. Nagrody zostały przyznane w V kategoriach. Wszystkich przybyłych na uroczystość, uczniów, rodziców, opiekunów oraz wychowawców przywitali Dyrektor GCK Janusz Zięba oraz kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji – Wojciech Zapłata. Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa złożyli serdeczne podziękowania wychowawcom i opiekunom za kultywowanie wśród dzieci i młodzieży pięknych polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz za kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej.

Na zakończenie Dyrektor GCK oraz organizatorzy złożyli wszystkim świąteczne życzenia.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content