W dniu 23 marca 2023 roku w Pracowni Plastycznej (Rynek 11) Gorlickiego Centrum Kultury rozstrzygnięto „Konkurs Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną”. Celem konkursu jest zachowanie elementów twórczości ludowej, rozbudzenie zainteresowań tradycyjną sztuką plastyczną oraz pełniejsze poznanie przez uczestników form kultury regionalnej.

W konkursie wzięło udział  220 uczestników,  w tym:

W kategorii I: uczniowie klas I- III  (36 uczestników)

W kategorii II: uczniowie klas IV- VI (70 uczestników)

W kategorii III: uczniowie klas VII- VIII (19 uczestników)

W kategorii IV: uczniowie szkół średnich (46 uczestników)

W kategorii: dorośli (49 uczestników)

 

Komisja konkursowa w składzie:

Anna Bąk – kustosz muzealny, długoletni kierownik Ośrodka Budownictwa Ludowego Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku.

Anna Niemczyńska- Szurek – etnolog, muzealnik, kustosz w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku.

Klaudia Zbiegień – Kierownik oddziału/kustosz Zagrody Maziarskiej w Łosiu z filą cerkiew w Bartnem

Tomasz Tajak – artysta plastyk, instruktor Gorlickiego Centrum Kultury

 

Postanowiła przyznać:

w kategorii I

miejsce I         Gaja Rosin (klasa III – SP w Moszczenicy)

miejsce II        Marlena Stępień (klasa III b – SP nr 1 w Gorlicach)

miejsce II        Kinga Kalisz (klasa III – ZS w Moszczenicy)

miejsce III       Przemysław Wal (klasa I ZSP w Rożnowicach)

wyróżnienie    Gabriel Gawron (klasa I ZS w Moszczenicy)

wyróżnienie    Patryk Dutka (klasa III SP w Bugaju)

 

w kategorii II

miejsce I         Michał Kosiba (klasa IV – ZSP w Kobylance)

miejsce II        Emilia Bartusik (klasa V b – SP nr 6 w Gorlicach)

miejsce III       Wiktoria Abram (klasa VI ZSP w Kobylance)

wyróżnienie    Magdalena Tarsa (klasa IV ZSP w Łużnej)

wyróżnienie    Julia Rojek (klasa IV ZSP w Kobylance)

wyróżnienie    Marcelina Brach (klasa IV ZSP w Łużnej)

 

 

w kategorii III

miejsce I          Ksawery Szymczyk (klasa VIII – SP w Dominikowicach)

miejsce II        Kinga Motyka (klasa VII – ZSP nr 1 w Łużnej)

wyróżnienie   Juliusz Mleczko (klasa VII Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance)

 

w kategorii IV

miejsce I          Gabriela Lisowicz (klasa I Technikum Turystyki na Terenach Wiejskich – ZSCKR w Hańczowej)

miejsce II        Miłosz Chruszcz (klasa III Technikum  MRiA –  ZSCKR w Hańczowej)

miejsce III       Samanta Górska (klasa III  Szkoła Branżowa –  ZSCKR w Hańczowej)

wyróżnienie   Mirosław Wróblewski (klasa I PDP – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance)

wyróżnienie   Małgorzata Baran (klasa II b Branżowa –  Zespół Szkół Technicznych)

 

w kategorii V

miejsce I          Zuzanna Szurek (Kobylanka)

miejsce II        Jolanta Czech (Kobylanka)

miejsce III       Czesława Nalepa (Dom Pomocy Społecznej,  Klimkówka)

wyróżnienie   Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w SOS-W w Szymbarku

wyróżnienie   Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance

wyróżnienie   Warsztaty Terapii Zajęciowej w  Lipinkach działające przy Stowarzyszeniu

Trzeźwościowym „Wolność i miłość” Diecezji Rzeszowskiej

wyróżnienie   Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru- Koło Gospodyń w Kobylance

wyróżnienie   Jadwiga Lysko  (Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ,ul. Sienkiewicza 30)

wyróżnienie   Dom Pomocy Społecznej,  Klimkówka 67

wyróżnienie   Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu , filia w Gorlicach

wyróżnienie   Koło Gospodyń Wiejskich  w Kobylance

wyróżnienie   Dzienny Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobowej

wyróżnienie   Niepubliczna Szkoła  Podstawowa Specjalna w DRO Caritas w Gorlicach

 

Jury wraz z organizatorem Konkursu – Gorlickim Centrum Kultury serdecznie dziękuje uczestnikom, nauczycielom i opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie i realizację Konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 30 marca 2023 roku, o godzinie 11:00Pracowni Plastycznej Gorlickiego Centrum Kultury (Rynek 11).

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content