20 listopada br. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach odbył się 42. Jesienny Gorlicki Konkurs Recytatorski Poezji Jednego Wiersza w kategorii I oraz V.

W kategorii I – szkół podstawowych (klasy 0) po wysłuchaniu 8 prezentacji komisja artystyczna w składzie:

 1. Dorota Zagórska – polonista
 2. Joanna Kalisz Dziki – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach
 3. Beata Mituś – starszy kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach

postanowiła przyznać:

 • I miejsce dla Estery Solan z Miejskiego Przedszkola nr 8 w Gorlicach
 • I miejsce dla Igi Załęskiej z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek w Gorlicach
 • II miejsce dla Jana Moronia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej
 • III miejsce dla Leny Frąckowiak z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek w Gorlicach

 

W kategorii V – młodzież szkół ponadpodstawowych, klasy I-V po wysłuchaniu 11 prezentacji komisja artystyczna w składzie:

 1. Dorota Zagórska – polonista
 2. Joanna Kalisz Dziki – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach
 3. Beata Mituś – starszy kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach

Postanowiła przyznać:

 • I miejsce Nikodemowi Cisowskiemu z Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach
 • II miejsce Patrycji Zielińskiej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej
 • II miejsce Filipowi Gubała z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach
 • III miejsce Annie Szura z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach

Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie otrzymują dyplomy pamiątkowe, osoby nagrodzone i wyróżnione nagrody książkowe.

Organizator konkursu wraz z Komisją oceniającą składają serdeczne podziękowania nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów biorących udział w Konkursie oraz docenia wysoki poziom artystyczny wykonawców.

Organizatorzy składają również podziękowania dla sponsorów za ufundowanie nagród: Urzędowi Miejskiemu w Gorlicach, Starostwu Powiatowemu w Gorlicach.

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content